PIĄTEK - 29.12.2017

TO DOBRZE, ŻE NIE CZUJESZ...
Łk 2, 22-35
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. a gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Przeżywanie Bożego Narodzenia nie może zatrzymać się na blichtrze i brokacie. Idziemy dalej razem z naszym Panem, który jako Słowo Ojca, Światło i Źródło tego Światła każdego dnia staje się i jest naszą Drogą i Prawdą i Życiem. A my, Jego uczniowie chodzimy i trwamy w tym Świetle i pozostajemy na Drodze, którą jest Pan, gdy miłujemy i gdy przestrzegamy Jego przykazań, gdy żyjemy według Jego Słowa. Chodzi o konkrety a nie słowne tylko deklaracje i zwykłe chciejstwo. Wiem. To wymaga od nas zaangażowania i wiary i zaufania. Ale tak naprawdę to co nam pozostało? Obudźmy się! W Nim i tylko w Nim jest Życie, Ratunek i Zbawienie!

Homilia z dzisiaj do posłuchania poniżej. Serdecznie zapraszam i niech Pan Wam błogosławi. ks. CezaryBrak komentarzy:

Prześlij komentarz