III NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B - 21.01.2018

JEZUSOWE SŁOWO ZAPROSZENIA ROZPLĄTUJE SIECI ZNIEWOLENIA, CZYLI JAK BYĆ UCZNIEM PANA

Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Homilia z niedzieli do posłuchania poniżej. Serdecznie zapraszam i proszę Pana o błogosławieństwo dla Was. ks. Cezary


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz