UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI - 07.01.2018

MOŻE MAŁE, SPÓŹNIONE, NOWOROCZNE POSTANOWIENIE - NOWA GWIAZDA!!!
Mt 2, 1-12
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Gwarantuję Wam, Kochani, że jeśli zaryzykujecie pójście za gwiazdą Słowa Bożego w tym roku (małe, spóźnione postanowienie noworoczne), to wszystko się zmieni, bo dotrzecie tam, gdzie doszli trzej Królowie, pomimo licznych przeciwności. Dotrzecie do Pana, do Źródła szczęścia, do wyzwolenia i Światła, do nadziei i pokoju serca. Żaden Herod Wam nie przeszkodzi, o ile pozwolicie się prowadzić Słowu Pana, które świeci w nocy i w ciągu dnia. Zachęcam. Tam jest Moc, bo Słowo Boże, to ON sam.

Homilia z Uroczystości Objawienia Pańskiego - Trzech Króli poniżej. Serdecznie zapraszam i niech Dobry Pan Wam błogosławi. ks. CezaryBrak komentarzy:

Prześlij komentarz