PIĄTEK XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO - ROK A - 05.06.2020

NIE PRZEZ POSŁAŃCA, ALE BÓG SAM W JEZUSIE MÓWI DO NAS I DZIAŁA DLA NAS...
Mk 12, 35-37
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz